Jb Drive

Slim Marketing

De huisstijl voor JB drive bestond al. Ik heb aan de hand van de bestaande stijl een leskaart en lesbord ontworpen.
 
Deze opdracht heb ik gemaakt uit naam van Slim Marketing.